Buurtsportcoach Kompas

De buurtsportcoach op koers!

Op zoek naar meer inzicht in het buurtsportcoach-werk voor evaluatie en bijsturing? Het Buurtsportcoach Kompas is dè monitoringstool voor gemeenten, werkgevers en natuurlijk de buurtsportcoaches zelf. 

mobiele app buurtsportcoach kompas

Het buurtsportcoach kompas

Monitoring en evaluatie van de inzet van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen.

Het Buurtsportcoach Kompas is een samenwerking tussen Team Sportservice en Techonomy, vanuit een gegunde opdracht door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE MONITORING & EVALUATIE APPLICATIE

Het Buurtsportcoach Kompas is een gebruiksvriendelijke applicatie waarmee buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen uren en inzet registreren en op drie niveaus gegevens kunnen verzamelen: aantallen, doe ik het goed en doe ik het goede. De uitkomsten worden weergegeven in overzichtelijke dashboards voor buurtsportcoaches én gemeenten.

dashboard buurtsportcoach kompas

Hoe werkt het?

De buurtsportcoach beheert zelf de werkomgeving en speelt de centrale rol. De tool is gericht op dataverzameling. De buurtsportcoach bepaalt vooraf: “wat wil ik bereiken en wat ga ik daarvoor doen?”

agenda
Zelf de agenda bepalen

Buurtsportcoaches houden in het Buurtsportcoach Kompas zelf bij welke rollen en activiteiten zij hebben en plannen dit in de agenda. Ook de urenregistratie wordt hier in bijgehouden.

Gegevensverzameling

De gegevensverzameling gebeurt op drie niveau’s: Aantallen richt zich op de telbare gegevensverzameling zoals aantal deelnemers, of aantal gevoerde gesprekken. ‘Doe ik het goed’ richt zich op het ophalen van feedback op de gekozen aanpak, begeleiding en condities. ‘Doe ik het goede’ richt zich op de ervaren effectiviteit bij de doelgroep.

Op deze manier kun je waardevolle informatie verzamelen over het bereik, hoe het gedane ervaren wordt en of het bijgedragen heeft aan het vooraf bepaalde doel. De gegevensverzameling bij partners en deelnemers wordt geregisseerd vanuit de tool en vindt plaats via eenvoudige, interactieve vragen voor een maximale respons.

survey
dashboard
Dashboards en rapportages

De inzichten worden weergegeven in dashboards en kunnen gefilterd worden op maat. Als buurtsportcoach, sportbedrijf en gemeente heb je de mogelijkheid om zelf je dashboard samen te stellen met de voor jou meest relevante data. Hiermee heb je overzichtelijke input voor evaluaties, verantwoording en verbeterplannen.

Actueel

Het laatste nieuws over het Buurtsportcoach Kompas

“Het werkt alleen als we het allemaal gaan gebruiken”

“Het werkt alleen als we het allemaal gaan gebruiken” Goed bedachte ideeën kunnen in de praktijk soms anders uitvallen. Om die kans daarop te verkleinen wordt het Buurtsportcoach Kompas ontwikkeld samen met een testgroep. Zij testen de verschillende functionaliteiten van de tool en geven verbeterpunten aan. Zo komen we samen

Lees meer

Testronde 1 van het Buurtsportcoach Kompas afgerond

Testronde 1 van het Buurtsportcoach Kompas afgerond Het Buurtsportcoach Kompas ontwikkelen we niet alleen. Bij de ontwikkeling betrekken we de toekomstige gebruikers en worden we ondersteund door een begeleidingsteam van kennishouders. De eerste testronde is inmiddels geweest. Waar staan we nu? Direct vanaf de start van de ontwikkeling worden we

Lees meer

Meld je aan

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de bouw van de tool. Vanaf maart 2021 is het Buurtsportcoach Kompas een jaar lang gratis te gebruiken voor gemeenten en sportbedrijven. Buurtsportcoaches worden actief betrokken bij de ontwikkeling en het testen van de verschillende onderdelen van de monitoringtool.

Wil jij je al opgeven voor het eerste jaar vanaf maart 2021, of wil je gewoon op de hoogte gehouden
worden? Geef je dan hieronder op.