Wat zijn de verschillende rollen en taken binnen Kompas

Kies “rollen” voor inzicht en vergelijking (verplicht)

Het werk van buurtsportcoaches is heel gevarieerd en de opdracht is vaak heel breed. Uit landelijk onderzoek blijkt dat er acht verschillende rollen bestaan die buurtsportcoaches vervullen, van uitvoering via verbinden tot coördinatie.

Het is belangrijk om bij het aanmaken van een nieuwe activiteit een rol te kiezen. Je krijgt zelf inzicht in de resultaten per rol en kunt bepalen of je daarmee tevreden bent. Je kunt ook het gesprek gaan voeren met anderen die dezelfde rollen vervullen. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Staat de tijd die jij of jouw team kwijt is aan bijvoorbeeld verbinden en coördinatie in verhouding tot de uitvoering? Je kunt ook de mening vragen van betrokkenen en gesprekspartners over jouw rol als “verbinder”.

Op gemeentelijk en landelijk niveau komt er een beter inzicht in wat de buurtsportcoaches allemaal doen. Dat helpt het ministerie om de regeling te onderbouwen en te verbeteren

Kies “taken” voor persoonlijke verdieping (optioneel)

Binnen elke rol voer je verschillende taken uit. Dat zijn soms hele algemene taken (zoals e-mailen) en soms hele specifieke zoals de lesvoorbereiding. Je kan taken selecteren als jij of je team een verdiepend inzicht wil in het proces, bijvoorbeeld: hoeveel tijd ben je nu echt kwijt met e-mailen of lesvoorbereiding?

Als team kun je kiezen om bepaalde taken bij te houden of je kan dit als persoonlijk leerdoel kiezen.

De acht rollen binnen het Kompas

Communicatie
Werkzaamheden voor het promoten van activiteiten of de organisatie.

Coördineren
Het ontwikkelen, implementeren en realiseren van beleid. Ook plannen, coördineren en evalueren van activiteiten en beleid.

Intern
Interne werkzaamheden die niet direct relateren aan activiteiten.

Lesgeven
Werkzaamheden die direct te maken hebben met sport- en beweegactiviteiten.

Netwerken (verbinden)
Onderhouden van contact met verschillende betrokkenen binnen en buiten de eigen sector.

Ondersteunen
Ondersteuning bieden aan organisaties of bij de uitvoering van activiteiten.

Onderzoek
Werkzaamheden voor het monitoren en evalueren van persoonlijke en beleidsdoelen.

Voorbereiden
Werkzaamheden ter voorbereidingen van o.a. beleid, gesprek of activiteiten.