Wie verzamelt data als er meer dan één buurtsportcoach betrokken is bij de uitvoering van een activiteit?

Het verzamelen van data is altijd de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de activiteit. De eigenaar van de activiteit is de buurtsportcoach in de activiteit heeft aangemaakt. Buurtsportcoaches die uitgenodigd zijn voor deze activiteit noemen wij coaches. De coaches hebben wel inzicht in de resultaten in hun eigen Kompas maar kunnen geen data verzamelen.

Het wisselen van eigenaar is mogelijk door in het monitoringsoverzicht de activiteit te selecteren vervolgens te wijzigen en een andere eigenaar te selecteren.