“Op het ministerie constateerden we een gat in de kennis over wat de buurtsportcoachregeling oplevert”

De bouw van het Buurtsportcoach Kompas is inmiddels van start gegaan. Welke organisaties zijn betrokken bij de ontwikkeling en welke rol hebben zij hierin? We stellen ze graag voor. Deze keer Elvira Stinissen, beleidsmedewerker van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Hét ministerie die de ontwikkeling van het Buurtsportcoach Kompas mogelijk heeft gemaakt.

Elvira Stinissen werkt sinds 2013 bij het Ministerie van VWS. Na een studie bestuurs- en organisatiewetenschappen gecombineerd met een topsportcarrière als paralympisch zitvolleyballer kwam ze na de Spelen van 2012 op het ministerie terecht. Via het toenmalige programma Goud op de werkvloer van Randstad. Elvira: “Ik werk op directie sport van het ministerie van VWS en ben als beleidsmedewerker betrokken bij de uitvoering van het deelakkoord Inclusief Sporten en Bewegen. Ook ben ik accounthouder van het Kenniscentrum Sport en bewegen en ben ik verantwoordelijk voorde buurtsportcoachregeling.”

Gat in kennis over wat de buurtsportcoachregeling oplevert​

En vanwege haar betrokkenheid bij de buurtsportcoachregeling was Elvira één van de kartrekkers van het uitzetten van de aanbesteding. “Op het ministerie constateerden we samen met het Mulier Instituut en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) dat er een gat was in de kennis over wat de buurtsportcoachregeling opleverde. We hadden wel informatie over aantallen, maar belangrijke gegevens over de echte impact van de regeling ontbraken. Net als informatie voor de buurtsportcoach zelf over hoe hij zijn werk kan verbeteren,” aldus Elvira.

Kennis van zowel de regeling als ICT​

Uit een behoefteonderzoek van het Mulier Instituut bleek wie de spelers zijn rondom de buurtsportcoachregeling, wat voor informatie er nodig is om een compleet beeld te krijgen en wat de behoefte van de buurtsportcoach is. Dit vormde de basis van de aanbesteding. Elvira: “Bij de aanvraag was het erg belangrijk dat de ontwikkeling uitgevoerd wordt door één of meerdere partijen die zowel kennis hebben over de regeling en er ervaring mee hebben, maar daarnaast is kennis van ICT ook erg belangrijk. Dat werden dus belangrijke voorwaarden voor de ontwikkelaars. En daarom vonden wij de combinatie van Team Sportservice en Techonomy zo sterk. Team Sportservice kent de regeling en heeft, doordat het onderdeel is van Sportkracht12, het landelijke netwerk. Techonomy is een echte ICT-specialist met kennis van dataverzameling. We gaan ervan uit dat dit het goede resultaat gaat opleveren!.”

Tweewekelijkse update

Inmiddels is het Buurtsportcoach Kompas in ontwikkeling, maar dat betekent niet dat de rol van het ministerie erop zit. Elvira: “Ik zit in de begeleidingscommissie en heb elke twee weken een updategesprek met Techonomy en Team Sportservice over de voortgang. Voor ons is het belangrijk dat de ontwikkeling goed in lijn blijft met de oorspronkelijke opdracht, én dat de tool gebruiksvriendelijk is en de juiste en betrouwbare informatie geeft. De inrichting van het proces met een testgroep is hierbij erg belangrijk”

Voor zowel de buurtsportcoach, zijn werkgever, een gemeente als het ministerie​

“Ik hoop echt dat het Buurtsportcoach Kompas ons de ontbrekende informatie gaat geven over de dagelijkse praktijk van de buurtsportcoach en zijn of haar impact in de buurt. Zo kan een buurtsportcoach en zijn werkgever zelf beter in de gaten houden of het werk het gewenste effect heeft. Daarnaast wordt het voor gemeenten gemakkelijker om meer informatie op te halen om hun beleid beter te monitoren. Hierbij is het aanvullend op de BRC-monitor die veel gemeenten al invullen.” Buurtsportcoaches, hun werkgevers en gemeenten zijn de belangrijkste doelgroepen van het Buurtsportcoach Kompas. Maar ook voor het ministerie zelf is de verzamelde informatie belangrijk. Elvira: “Met informatie uit het Buurtsportcoach Kompas kunnen wij de buurtsportcoachregeling levendig maken. Wat bereiken de buurtsportcoaches nu? En wat zijn mooie voorbeelden en verhalen van wat inwoners aan het werk van de buurtsportcoach hebben? Dit helpt minister van Ark de buurtsportcoachregeling goed te kunnen verantwoorden richting de Tweede Kamer.”

Voorwaarden voor succes

En wat zijn volgens haar de echte voorwaarden om van de tool een succes te maken? “Gebruiksvriendelijkheid is het allerbelangrijkste. Het moet alle partijen niet erg veel extra werk opleveren om gegevens in te voeren en eruit te halen. Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten en buurtsportcoaches zelf de voordelen van de tool gaan ervaren en bruikbare informatie eruit kunnen halen . Als allerlaatste is het erg belangrijk dat de gegevens goed en volledig worden ingevuld en dat zoveel mogelijk gemeenten gaan meedoen.,“ zegt Elvira.

Eerste jaar gratis gebruik voor gemeenten

Dankzij het ministerie wordt het voor gemeenten mogelijk om het eerste jaar gratis gebruik te maken van het BSC-kompas. Zo kunnen gemeenten het eerste jaar kosteloos ervaren wat het Buurtsportcoach Kompas hun kan opleveren. Elvira: “Het eerste jaar is vooral om het kompas goed uit te proberen en te borgen. Het is dan nog mogelijk dat we tegen zaken aanlopen die verbeterd kunnen worden. Daar hebben gemeenten dan minder last van. En hopelijk hebben we dan zo veel mogelijk gemeenten overtuigd om het Buurtsportcoach Kompas te blijven gebruiken.”