Testers aan het woord: langere termijn data voor Venray Beweegt

Goed bedachte ideeën kunnen in de praktijk soms anders uitvallen. Om die kans daarop te verkleinen wordt het Buurtsportcoach Kompas ontwikkeld samen met een testgroep. Zij testen de verschillende functionaliteiten van de tool en geven verbeterpunten aan. Zo komen we samen tot een Buurtsportcoach Kompas die voor iedereen gebruiksvriendelijk is en in een behoefte voorziet.

Al zeven jaar draait in de Limburgse gemeente Venray het project Venray Beweegt. Een programma dat tot doel heeft verbindingen te leggen tussen sport, bewegen en gezondheid. Venray Beweegt is de spin in het web. Yvonne Willems en Danny Vullings willen graag de lange termijn effecten van het programma beter zichtbaar maken en meldden zich daarom aan voor de testgroep van het Buurtsportcoach Kompas. Yvonne als programmaregisseur innovatieve ruimte en coördinator en Danny als programmaregisseur van Iedereen kan meedoen.

De effecten op de lange termijn zichtbaar maken is erg lastig

Direct vanaf de eerste mail over het Buurtsportcoach Kompas besloten Yvonne en Danny aan te haken. Yvonne: “We zitten nu in het zevende jaar van Venray Beweegt. Tijdens de start hebben we actief een aantal projecten opgezet in de wijk, hierbij stonden we soms zelf ook nog even in trainingspak. Steeds een jaar verder kwamen we tot meer uitvoer, meer verbinding en meer partners. Hierdoor komt er meer data vrij en dit gebruiken we wel om te bepalen of we op de goede weg zitten, echt iets bijdragen. Op de korte termijn is dat nog wel goed te doen. Maar politiek gezien is het vaak te kort want een gemeenteraad wisselt eens in de vier jaar. En de effecten op de lange termijn zichtbaar maken is nu nog heel erg lastig.” Danny vult aan: “We werken veel met projecten en hiervan kun je de ruwe data wel meten. Dus hoeveel mensen hebben meegedaan tot aan de ervaringen van de partners. Maar de ervaringen van de deelnemers meten en wat nou het effect is dat zij ervaren, dat is altijd heel lastig. We hopen met het Buurtsportcoach Kompas daar invulling aan te geven. Je kunt nu de tevredenheid en effectiviteit meten en dat is iets dat wij, en ook veel andere gemeenten en buurtsportcoaches, zoeken.”

Van heel erg ingezoomd naar het bredere plaatje

Buurtsportcoaches hebben veel verschillende rollen, van uitvoerder en coach tot aan coördinator of adviseur. De kunst is dan ook het kompas zo te ontwikkelen dat iedere buurtsportcoach er mee kan werken. Daarom vervullen Danny en Yvonne beiden een andere rol in de testgroep. Danny: “ik let erg op hoe het samenwerkt met onze eigen systemen. Of het vergelijkbaar is met outlook, de achterkant van de website, etc. En ik probeer ook al vooruit te denken naar de projecten waar ik het kompas voor in wil zetten, wat heb ik nodig om het goed uit te voeren.” Yvonne: “Dat is meteen ook een mooie tweedeling in waarom wij beiden meedoen. Danny is heel erg ingezoomd en kijkt goed naar de projecten en de uitvoering daarvan. Ik zit meer op innovatie. Wat kunnen we de rest van de collega’s meegeven om te komen tot nieuw beleid of tot nieuwe keuzes voor vervolgstappen. Daarnaast let ik op of het kompas overzicht creëert en het ook makkelijk werkbaar is voor partners. Zodat we straks niet op vijf verschillende fronten dingen aan het doen zijn en twee nieuwe collega’s moeten aannemen om de dashboards bij te houden.”

Laten zien wat we samen gedaan hebben

Juist voor de doorontwikkeling van projecten zien beiden een rol weggelegd voor het Buurtsportcoach Kompas: “Bij het achteraf aangeven wat iets oplevert kom je vaak niet verder dan de harde data. Maar juist de zachtere data kan erg helpen om het project te borgen en door te ontwikkelen. En ik denk ook dat in het sociaal domein het heel erg moeilijk is om de effecten te meten op de korte en lange termijn. Met de gegevens uit het Buurtsportcoach Kompas kunnen we partners laten zien wat we samen hebben gedaan. Dit geeft verbondenheid en zorgt voor draagvlak bij een volgend plan of project,” aldus Yvonne. 

En zien zij nog uitdagingen of verbeterpunten? Yvonne: “De kunst is om het Buurtsportcoach Kompas zo in te zetten dat elke buurtsportcoach, ongeacht de rol, erin kan werken. Maar als je op verschillende manieren de data bij elkaar krijgt is het wel weer de vraag of je het goed kunt matchen. Ik ben erg benieuwd naar hoe die laatste uitdagingen opgelost worden. Maar voor ons is het Buurtsportcoach Kompas nu al erg praktisch. En dat is erg fijn.”