Je bezoekt de BSC Kompas website omdat ofwel je werkgever of je gemeente gebruik maakt van het BSC Kompas. Met dit Privacy statement informeren wij je over de persoonsgegevens die het BSC Kompas via de website en via de app verzamelt. Deze persoonsgegevens gebruikt het BSC Kompas als gevolg van je registratie en gebruik van deze tool.

Allereerst beloven we je dat:

 • we transparant zijn over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens en de doelen waar we jouw persoonsgegevens voor verwerken
 • we dusdanig gebruik maken van technieken dat jouw persoonsgegevens altijd beschermt zijn als je het buurtsportcoach kompas gebruikt.
 • jij de controle hebt over hoe en wanneer we jouw persoonsgegevens verwerken
 • we bereikbaar zijn om vragen te beantwoorden over de verwerking van jouw persoonsgegevens en de bescherming van je privacy

We gebruiken in dit document een aantal begrippen die we je van tevoren graag even verduidelijken:

Dit Privacy statement is laatst aangepast op: 24-03-2021.

Voor wie geldt dit privacy beleid?

Bij het BSC Kompas gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. Daarnaast willen we jou als bezoeker van de website en gebruiker van het BSC Kompas in staat stellen om de persoonsgegevens van jou en je medewerkers terug te vinden, aan te passen en in te zetten op de manier die jullie het best bevalt, en waarbij we altijd onze privacy belofte nakomen. Wil je meer weten over privacy bij het BSC Kompas?

Hieronder hebben we alles voor je op een rijtje gezet. Dit beleid geldt voor alle persoonsgegevens die we over jou als bezoeker van de website www.buursportcoach.kompas.nl verkrijgen en over de gebruikers van de app door het gebruik van het BSC Kompas.

A.) Accountgegevens, gegevens waarmee jij als gebruiker een account aanmaakt en gebruikt, voornaam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord.

B.) Gegevens die je aan ons geeft om je onze dienst te leveren, zoals de naam en het e-mailadres van jouw gebruikers. Optioneel: e-mailadres van eventuele deelnemers aan activiteiten voor anoniem deelname aan onderzoek

C.) Automatisch gegenereerde gegevens, zoals IP-adressen, device ID en browsergegevens die we onder meer door cookies verzamelen via www.buurtsportcoach.kompas.nl en via de tool op  app.buurtsportcoach-kompas.nl

D.) Gegevens over de wijze waarop gebruikers het BSC Kompas gebruiken. Welke activiteiten er wel of niet gemonitord worden, welke rollen, taken, toegepast worden. Welke doelgroepen en sectoren er toegepast worden en op geaggregeerd niveau inzicht in tevredenheid en ervaren effectiviteit.

E.) Feedbackgegevens die we gebruiken om het BSC Kompas te verbeteren, zoals gegevens die gebruikers invullen op feedbackformulieren of surveys met betrekking tot het BSC Kompas en onze diensten

F.) Correspondentiegegevens, zoals gegevens in e-mails die je verstuurt aan het BSC Kompas of berichten die je via social media aan ons richt

Kort gezegd: het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om onze dienst aan te kunnen bieden en te verbeteren en om de app veilig, snel en altijd beschikbaar te houden. Ook is het nodig om persoonsgegevens van de gebruikers van het BSC Kompas te verwerken om een account te registeren, en van deelnemers aan activiteiten voor deelname aan onderzoek. Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van de uitvoering van de overeenkomst of op basis van een wettelijke verplichting, dan is het verstrekken van die persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van het BSC Kompas. Optionele velden geven we als zodanig aan.

Hieronder is per doel uitgewerkt welke persoonsgegevens wij voor dat doel verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag wij dat doen.

Doel 
Leveren van diensten via www.buurtsportcoach-kompas.nl en app.buurtsportcoachkompas.nl

Persoonsgegevens
A. Accountgegevens 
B. Gegevens voor het leveren van een dienst 
C. Gegevens voor onderzoek 
D. Automatisch gegenereerde gegevens

 Grondslag
A. Overeenkomst 
B. Overeenkomst 
C. Gerechtvaardigd belang 
D. Gerechtvaardigd belang

Doel 
Verbeteren diensten op www.buurtsportcoachkompas.nl en app.buurtsportcoach-kompas.nl 

Persoonsgegevens
A. Accountgegevens 
B. Gegevens voor het leveren van een dienst 
D. Gegevens over de wijze waarop je het BSC Kompas gebruikt 
E. Feedback gegevens 
F. Correspondentiegegevens 

Grondslag
A. Overeenkomst 
B. Overeenkomst 
D. Gerechtvaardigd belang
E. Toestemming
F. Toestemming

Doel
Veiligheid en betrouwbaarheid van het BSC Kompas www.buursportcoachkompas.nl en app.buurtsportcoach-kompas.nl

Persoonsgegevens
C. Automatisch gegenereerde gegevens 
D. Gegevens over de wijze waarop het BSC Kompas gebruikt wordt 
E. Feedbackgegevens 
F. Correspondentiegegevens 

Grondslag
C. Gerechtvaardigd belang
D. Gerechtvaardigd belang
E. Toestemming
F. Toestemming

Doel 
Klantcontact via www.buurtsportcoachkompas.nl en gebruikerscontact via app.buurtsportcoach-kompas.nl

Persoonsgegevens
F. Correspondentiegegevens

Grondslag
F. Toestemming 
F. Overeenkomst

Doel
Marktanalyses en statistisch onderzoek via www.buurtsportcoachkompas.nl en app.buurtsportcoach-kompas.nl  

Persoonsgegevens
C. Automatisch gegenereerde gegevens 
D. Gegevens over de wijze waarop het BSC Kompas gebruikt wordt 
E. Feedback gegevens 
F. Correspondentiegegevens 

Grondslag
C. Gerechtvaardigd belang
D. Gerechtvaardigd belang
E. Toestemming
F. Toestemming

Doel 
Toesturen van nieuwsbrieven

Persoonsgegevens
A. Accountgegevens 
F.  Correspondentiegegevens 

Grondslag
A. Overeenkomst
F. Toestemming

Alle persoonsgegevens waarover het BSC Kompas beschikt worden door jou als gebruiker zelf aangeleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt, de gebruikers binnen de organisatie zich registreren voor het gebruik van het BSC Kompas en je deelnemers van activiteiten uitnodigt voor deelname aan een survey.

Ten aanzien van gegevens die wij verkrijgen via social media kanalen van het BSC Kompas die je zelf gebruikt, wordt verwezen naar de informatie onder "Hoe zit het met social media?"

Daarnaast verwerkt het BSC Kompas automatisch gegenereerde gegevens, zoals de pagina die je bezocht hebt, je IP-adres en browsergegevens. Dit vindt onder andere plaats met behulp van cookies of soortgelijke technieken

We bewaren de persoonsgegevens van je gebruikers en deelnemers alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verwerken of om aan onze wettelijke plichten te voldoen. We hanteren de volgende criteria bij het vaststellen van de bewaartermijnen:

 • Als je gebruik maakt van het BSC Kompas, zoals het aanmaken van een account, bewaren we je persoonsgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van die dienst. Of tot het moment dat je ze wilt (laten) verwijderen.
 • Als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van e-mails, bewaren we je persoonsgegevens totdat je die toestemming intrekt. Zodra je dat doet, bewaart het BSC Kompas nog wel persoonsgegevens die nodig zijn om aan te kunnen tonen wanneer je toestemming hebt gegeven en wanneer je deze hebt ingetrokken.
 • Persoonsgegeven van deelnemers (e-mail) worden bewaard zolang de activiteit waaraan de deelnemer deelneemt duurt.
 • Financiële informatie zoals facturen bewaren we zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn. In geval van de meeste financiële informatie is dat 7 jaar.
 • Als er cookies of soortgelijke technieken op je computer worden geplaatst, geven we de bewaartermijn daarvan weer in ons cookiebeleid.

Voor de doelen die hierboven zijn beschreven (zie "Waarom verwerkt het BSC Kompas gegevens?") werken we samen met derden. Met hen delen we dan vaak (een deel van) je persoonsgegevens.

Het BSC  Kompas deelt geanonimiseerd data met het ministerie van VWS en Mulier instituut ten behoeve van onderzoek en input voor beleid. Het BSC Kompas behoudt zich het recht voor om jouw via het BSC Kompas verzamelde persoonsgegevens over te dragen in het geval dat het BSC Kompas (een gedeelte van) haar bedrijfsactiviteiten verkoopt of overdraagt.

Om te voorkomen dat iemand anders je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. We maken onder andere gebruik van fysieke (toegangs-)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden, bot-detectie, encryptie (van opslag en communicatiekanalen) en het pseudonimiseren van data.

Het BSC Kompas zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens die het BSC Kompas verzamelt. Vanwege het open karakter van het internet kan het BSC Kompas niet garanderen dat de onderlinge communicatie tussen de gebruiker en de applicatie, dan wel de informatie opgeslagen op het BSC Kompas, volledige bescherming kan genieten. In geval van aantasting van de beveiliging van de systemen waarop de gegevens van gebruikers door het BSC Kompas worden opgeslagen (datalekken), zal het BSC Kompas de benodigde stappen nemen ter bescherming van uw gegevens. Tevens zal het BSC Kompas, indien wet- en regelgeving dit vereist, je op de hoogte brengen van de inbreuk.

Het BSC Kompas is zich ervan bewust dat je een aantal privacy rechten hebt met betrekking tot je persoonsgegevens, namelijk:

 • het recht om jezelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot het BSC Kompas te wenden met het verzoek je mede te delen hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en inzage te krijgen in de door jou opgevraagde gegevens.
 • het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren en of aan te vullen wanneer deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
 • het recht om jouw persoonsgegevens te verwijderen of de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke persoonlijke omstandigheden.
 • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wanneer sprake is dat verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt via geautomatiseerde procedés, op grond van je toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Als je in het kader van je privacy rechten een verzoek bij het BSC Kompas wilt indienen, dan kun je daarvoor contact met het BSC Kompas opnemen via info@buurtsportcoachkompas.nl. Het BSC Kompas kan je ter verificatie om bewijs van identiteit vragen. We zullen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op je verzoek reageren.

Ook heb je het recht een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door het BSC Kompas, als je van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het BSC Kompas verzamelt ook bepaalde gegevens met behulp van kwaliteits- en effectiviteitscookies die worden geplaatst bij jouw bezoek aan www.buurtsportcoach-kompas.nl worden geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van je computer of mobiele apparaat gezet worden op het moment dat je de app gebruikt. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die het cookie heeft geplaatst, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de beheerder van de app zelf ("first party cookies") of een derde partij ("third party cookies"). 

Je hebt zelf de controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in je browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze je de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe je geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat je deze app niet (volledig) kunt gebruiken. Daarnaast wordt je toestemming voor het gebruik van cookies gevraagd wanneer je onze app bezoekt. Je wordt door een pop-up geïnformeerd over de doeleinden van de cookies. Door deze toestemming te activeren kun je het plaatsen van de cookies accepteren en natuurlijk ook weigeren. Het BSC Kompas maakt op haar websites www.buurtsportcoach-kompas.nl en app.buurtsportcoach-kompas.nl gebruik van kwaliteits- en effectiviteitscookies om het gebruik van de app te analyseren en in kaart te brengen, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de app kan worden verbeterd. De geldigheidsduur van de kwaliteits- en effectiviteitscookies is gedurende het gebruik van het BSC Kompas.

Het BSC Kompas maakt in dit verband gebruik van Google Analytics & Sentry. Beide kunnen de gegevens aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de gegevens namens Google en Sentry verwerken. De gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework en stelt zich aan de daaruit voortvloeiende Principles te houden. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie kun je vinden in het privacy beleid van Google en in het specifieke privacy beleid van Google Analytics [link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl]

De webbased applicatie van het BSC Kompas werkt middels SSL certificaten van het type ‘Uitgebreide validatie’. Dit houdt in dat deze data wordt voorzien van een cryptografische sleutel. Deze sleutel zorgt voor een beveiligde verbinding tussen een webserver en een browser, zodat alle gegevens veilig worden opgeslagen

Het BSC Kompas maakt gebruik van het AWS datacenter in Ierland. Het BSC Kompas wordt beveiligd met TLS encryptie via een SSL-certificaat van Amazon.

 • Wachtwoorden worden gehashed opgeslagen in de database. Deze zijn niet op te vragen
 • Beveiligd tegen SQL injection
 • Beveiligd tegen cross-site scripting
 • Natuurlijk is het belangrijk dat ook jouw organisatie de zaken goed op orde heeft, zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van de gebruikers en het gebruik van het BSC Kompas vermeldt in het verwerkingsregister van jouw organisatie.

Natuurlijk is het belangrijk dat jij de zaken goed op orde hebt en zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van jouw gebruikers en deelnemers aan jouw activiteiten. Maak daarom, bijvoorbeeld in een geheimhoudingsverklaring, afspraken met de door jouw organisatie geautoriseerde beheerder van het BSC Kompas over het vertrouwelijk verwerken van de persoonsgegevens en vermeld het gebruik van het BSC Kompas in het verwerkingsregister van jouw organisatie.

 • Log altijd uit wanneer je klaar bent in het dashboard van het BSC Kompas
 • Geef anderen nooit zomaar toegang tot gegevens van deelnemers
 • Verwijder log-ins van mensen die gestopt zijn met hun functie

Bij het BSC Kompas is en blijft alle data van jouw organisatie. Als leverancier van de software zullen wij de data in het systeem alleen anoniem gebruiken voor analyse doeleinden.

Het BSC Kompas is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers met behulp van het BSC Kompas. De contactgegevens van het BSC Kompas zijn:

Cleversports B.V. I.O.
Florapark 10-11
2012 HK Haarlem

Het BSC Kompas behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op het BSC Kompas worden gepubliceerd. Het BSC Kompas raadt je aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele aanpassingen.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op: 22-03-2021.