Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 28 januari 2022.

Clever Sports B.V. (hierna: Clever Sports) biedt een webbased applicatie, het Buurtsportcoach Kompas (hierna: BSC Kompas), aan voor uitvoeringspartners van sportbeleid en gemeenten via de websites www.buurtsportcoach-kompas.nl en https://app.buurtsportcoach-kompas.nl. Doordat je gebruik maakt van onze website en/of het BSC Kompas, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Jouw privacy is voor Clever Sports van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).                                                                                         

Wanneer jouw werkgever of gemeente gebruik maakt van het BSC Kompas, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Clever Sports treedt in die hoedanigheid op als vewerker omdat wij persoonsgegevens verwerken namens jouw werkgever of gemeente: de verwerkingsverantwoordelijke. Dat betekent dat jouw werkgever of gemeente altijd verantwoordelijk blijft voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Lees daarom altijd de privacyverklaring van jouw werkgever of gemeente. Clever Sports verwerkt jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met het bepaalde in deze privacy- en cookieverklaring en de verwerkersovereenkomst die we met je werkgever of gemeente hebben gesloten. Clever Sports beoogt met deze privacy- en cookieverklaring aan haar eigen informatieplicht te voldoen als verwerkingsverantwoordelijke.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Door gebruik te maken van onze website en/of het BSC Kompas verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Clever Sports. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Om gebruik te kunnen maken van het BSC Kompas, maken wij een gebruikersaccount voor je aan. Wanneer het account is aangemaakt kun je inloggen met je e-mailadres en wachtwoord. Vanuit het hoofdaccount kunnen vervolgens extra gebruikers worden toegevoegd. Het registreren en aanmaken van de gebruikersaccount is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening, daarom is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor dit doeleinde verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam administratief contactpersoon van de organisatie
 • E-mailadres administratief contactpersoon van de organisatie
 • Soort functie administratief contactpersoon van de organisatie
 • Naam van de BSC Kompas beheerder
 • E-mailadres van de BSC Kompas beheerder

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot 90 dagen na de beëindiging van de overeenkomst. De contactgegevens van de werkgever of gemeente bewaren we tot twee jaar na beëindiging van de overeenkomst, zodat we nog contact kunnen opnemen indien dat nodig is. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Wanneer je het online contactformulier invult, een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Deze verwerking is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Eventuele persoonsgegevens die je zelf invult als inhoud van een bericht

 

We bewaren jouw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Clever Sports verstuurt je als uitvoeringspartner van het sportbeleid of gemeente commerciële berichtgeving in de vorm van digitale nieuwsbrieven. Wij versturen alleen commerciële berichtgeving met jouw toestemming en wanneer je je daar voor hebt aangemeld. In de berichten staat informatie over onze producten en diensten, updates die doorgevoerd zijn en tips. Wanneer wij je als bestaande klant benaderen met aanbiedingen over eigen en soortgelijke producten en/of diensten, doen wij dat op basis van het gerechtvaardigd belang. Indien je geen bestaande klant bent, of indien de commerciële berichtgeving niet ziet op eigen en soortgelijke producten en/of diensten, dan versturen wij dit alleen met jouw toestemming.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je weer afmeldt voor de commerciële berichtgeving. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Clever Sports verwerkt jouw persoonsgegevens in marktanalyses en statistisch onderzoek, ten behoeve van onderzoek en input voor beleid. Wij verwerken jouw persoonsgegevens tot volledig geanonimiseerde en geaggregeerde data.

 

Wij anonimiseren en aggregeren de volgende persoonsgegvens:

 • Voornaam
 • Achternaam

 

Clever Sports deelt deze volledig geanonimiseerde en geaggregeerde data vervolgens met met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Mulier Instituut, ten behoeve van onderzoek en input voor beleid. Omdat wij enkel volledig geanonimiseerde en geaggregeerde data delen met deze partijen, is de AVG niet van toepassing.

Clever Sports deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Hostingpartij
 • Cookiedienstverleners

 

Om die dienstverlening te verlenen kan Clever Sports jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Clever Sports doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Clever Sports neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

We maken onder andere gebruik van fysieke (toegangs-)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden, bot-detectie, encryptie (van opslag en communicatiekanalen) en het pseudonimiseren van data. 

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookie; Entiteit; waarborgen

 

Soort

Doel

Bewaartermijn

Elementor

 

Functioneel (noodzakelijk)

Wordt gebruikt in combinatie met het WordPress-thema van de website. De cookie stelt ons als eigenaar van de website in staat om de inhoud van de website in real-time te implementeren of te wijzigen.

 

Oneindig

Google Analytics: _ga

Google LLC, Verenigde Staten

 

 

Privacyverklaring

Analytisch

 

 

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

-        Een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

-        Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

-        Verder geen gegevens delen met Google; en

-        We geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

-         

Maximaal 2 jaar

 

Google Analytics: _gat

Google LLC, Verenigde Staten

 

 

Privacyverklaring

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

-        Een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

-        Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

-        Verder geen gegevens delen met Google; en

We geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

 

Maximaal 24 uur

Google Analytics: _gid

Google LLC, Verenigde Staten

 

 

Privacyverklaring

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

-        Een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

-        Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

-        Verder geen gegevens delen met Google; en

We geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

Maximaal 24 uur

Google Analytics: collect

Google LLC, Verenigde Staten

 

 

Privacyverklaring

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

-        Een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

-        Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

-        Verder geen gegevens delen met Google; en

We geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

Sessie

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen dan kun je dat kenbaar maken via info@buursportcoachkompas.nl  

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Cleversports B.V.
Florapark 10 11
2012HK Haarlem

E-mailadres: info@buurtsportcoachkompas.nl

Telefoonnummer: 023 205 5000

KvK-nummer: 82266050